Koolitused

16.03. – 25.03.2022 “Nõuded ja normid pottsepatöödel – ettevalmistus kutseeksamiks”

Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 450 eurot (Koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel

16. märts – 18. märts 2022 9:00-16:30
23. märts – 25. märts 2022 9:00-16:30
Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi
(48 auditoorset tundi + 2 tundi iseseisvat tööd)

Teemad:
Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2018)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel

Kõigile koolitusel täies mahus osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Koolitaja : Pottseppmeister, tase 5 Paul Pääso

 

08.12- 10.12.2021 Kehtna KHKs tulemas joonestusprogrammi SketchUp tasuta koolitus.

Info koolituse kohta leitav siit : https://www.kehtna.edu.ee/course/3d-sketch-up-algajatele/

 

19.01- 28.01.2022 Kehtna Kutsehariduskeskuses:

Ettevalmistus pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 ja pottsepp-meister tase 5 kutseeksmaiks. 19.01- 28.01.2022 Kehtna Kutsehariduskeskus.

Info koolituse kohta leitav siit:  https://www.kehtna.edu.ee/course/ettevalmistus-pottsepp-sell-tase-3-pottsepp-tase-4-ja-pottsepp-meister-tase-5-kutseeksamiks/