Koolitused

“Nõuded ja normid pottsepatöödel – ettevalmistus kutseeksamiks” 06.10. – 15.10. 2021
Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 450 eurot (Koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel

6. oktoober – 8. oktoober 2021 9:00-16:30
13. oktoober – 15. oktoober 2021 9:00-16:30
Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi
(40 auditoorset tundi + 10 tundi iseseisvat tööd)

Teemad:

Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2018)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel

Kõigile koolitusel täies mahus läbinutele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Koolitaja Paul Pääso

Koolitusele regsitreerimine: https://forms.gle/YBg3NsGAmbJK3AUD6

 

 

ETTEVALMISTUS POTTSEPP-SELL TASE 3, POTTSEPP TASE 4 JA POTTSEPP-MEISTER TASE 5 KUTSEEKSAMIKS

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK tunnistuse.

Toimumisaeg: 28.07-6.08.2021 ( 28.07, 29.07, 30.07, 4.08, 5.08, 6.08.2021) / 48h

Eeldused osalemiseks: baasteadmised pottsepatöödest

Hind: ühe mooduli hind 215 EUR, mõlemad moodulid 395 EUR

Hinnad sisaldavad koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega, kohvipause ja käibemaksu.

Koolituse täpsem info ( kellaajad, teemad) ja osalemise tingimused: https://koolitus.edu.ee/training/5565

REGISTREERIMINE koolitusele (48h28.07, 29.07, 30.07, 4.08, 5.08, 6.08.2021):https://koolitus.edu.ee/training/5565/register

REGISTREERIMINE I MOODULILE (24h28.07, 29.07, 30.07.2021): https://koolitus.edu.ee/training/5566/register

REGISTREERIMINE II MOODULILE (24h4.08, 5.08, 6.08.2021):https://koolitus.edu.ee/training/5567/register

Koolituse teemad:

MOODUL 1. (28.07-30.07.2021) 24h

Soojusfüüsika põhimõisted 4h

Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544) 8h

Pottsepatööde planeerimine 12h

MOODUL 2. (4.08-6.08.2021) 24h

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel 4h

Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2013)12h

Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel 8h

Lektor

Paul Pääso – pottsepatööde lektor alates 2007

INFO telefonil 5160541 või koolitus@kehtna.edu.ee

Info leitav ka kooli kodulehelt tasuliste täienduskoolituste alt:https://www.kehtna.edu.ee/taienduskoolitus/

Eksamile kvalifitseerumise üks eeldusi on tuletööde koolituse läbimine. Allpool loetelu lähitulevikus toimuvatest koolitustest

Lähemalt saate tutvuda meie koolituskalendriga,  kui külastate meie kodulehte: https://juunika.ee/koolitused
Tuletöö koolitused leiate kodulehelt sektsioonist Ohutuskoolitused.

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus: Tondi koolituskeskus

MEISTRI koolitused alustavad taas!

Võimalikult autentse ja õpetliku kogemuse andmiseks korraldame suve esimeses pooles kolm koolitust, mis toimuvad renoveerimist vajavatel objektidel ning osaliselt välitingimustes. Kindlasti jätkame koolitustega ka suve teises pooles ja sügisel.

Alustame 4.–5. juunil lubikrohvi ja -värvide koolitusega Lalsi kirikus. Samal nädalavahetusel, 5.–6. juunil toimub ka maa- ja paekivi vuukimise õpituba Koerus. Laupäevl, 12. juunil, võtame ette maakiviaia ehitamise  koolituse Viljandimaal Aasa talus. Koolituste korraldamist toetab Muinsuskaitseamet.  Loe lisaks siit: www.meistri.ee

Küttesüsteemide portaali koolitused

“Nõuded ja normid pottsepatöödel – ettevalmistus kutseeksamiks” 28.04. – 07.05. 2021

Arvutikoolitused Tartu Kutsehariduskeskuses

Pottsepp-sell kutseõpe Tartu Kutsehariduskeskuses: Pottsepp-sell kutseõpe kord kuus sessioonõppena Tartu Kutsehariduskeskuses.

Loe lisaks ja too oma dokumendid: https://khk.ee/eriala/pottsepp-sell/