Koolitused

Tartu linn korraldab koostöös MTÜga Eesti Pottsepad tasuta koolitused õigetest ahjukütmise võtetest, mis aitavad säästa küttepuid ja hoida puhtamana linna õhku.

https://tartu.ee/et/uudised/linn-kutsub-tasuta-ahjukutmise-koolitusele?fbclid=IwAR2-oJrsjgTe4pB8QRxI7itm51AshsD4ufV5_tRskdsQbV-ZjUSSoX7iiUs

 
Koolitus on suunatud linnakodanikele ning on osalejatele tasuta.
 
Koolitused toimuvad MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus ruumides Tähe 127E.
 

“Nõuded ja normid pottsepatöödel – ettevalmistus kutseeksamiks” 12.10. – 21.10.2022.

Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 450 eurot (Koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel

12. oktoober – 14. oktoober 2022 9:00-16:30
19. oktoober – 21. oktoober 2022 9:00-16:30
Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi
(48 auditoorset tundi + 2 tundi iseseisvat tööd)

Teemad:

Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2018)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel

Kõigile koolitusel täies mahus osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Koolitajad:

Margo Lempu – Lõuna Päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik
Paul Pääso – Pottseppmeister, tase 5
 
Koolitusele registreerimine lingil: https://forms.gle/T7WLwSX5VJLq3uZr5
või meili teel kvteabekeskus@gmail.com
 
 

Tartu Rakenduslik Kolledž kutsub praktikajuhendajate koolitusele.

Kooliuts on sobilik nii pottsepp, tase 4 kui pottseppmeister, tase 5 taotlejatele. Koolitusel adresseeritakse juhendamise alaseid kompetentse, mis on kajastatud ka pottsepa kutsestandardis.

Praktikajuhendajate koolituse on kõigile osalejatele tasuta.

Toimumise aeg: 17. juuni kell 9:00
Toimumise koht: Kopli 1, Tartu C202

Koolituse teemadeks on:
– Praktika eesmärgistamine õppija, juhendaja ja kooli vaates
– Toetava tagasiside andmine ning kokkuvõttev tagasiside praktikandile, hindamisjuhised
– Kokkuvõtva hinnangu kirjutamine
– Järeltegevused peale praktikat
 
Palun registreerige enda osalus siin: https://forms.gle/WtmjPxopS6QystKS6
Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Rakendusliku Kolledži koolituskeskuse tunnistus (8 tundi ).

Koolitaja: Ene Raid   (koolitaja, psühholoog)

 

Ettevalmistus pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 ja pottsepp-meister tase 5 kutseeksmaiks 06.07- 15.07.2022 Kehtna Kutsehariduskeskuses

Info koolituse kohta leitav siit: Koolituse info

MEISTRI objektikoolitused algavad aprillis!

MEISTRI objektikoolitused:7. aprill  ALUSKROHVID – lubikrohv, savikrohv14. aprill VIIMISTLUSKROHVID – lubikrohv, savikrohv21. aprill LÄIKEPINNAD – lubi läikepahtel28. aprill LOODUSVÄRVID – kaseiinvärv, savivärv, lubivärvKoolitused võtab kokku 28. mail samas toimuv seminar TASAKAALUS KODU – asukoht, energia, materjalid.Tutvu koolituste täpsema sisuga MEISTRI veebipoes.Aprillikuistele koolitustele kõrval on ettevalmistamisel täiendav koolituste tsükkel, mis lisaks eelnimetatud teemadele võtab vaatluse alla ka energiatõhususe (soojustagastusega ventilatsioon, elektrienergiat tootev katus, soojustus- ja isolatsioonimaterjalid). Täpsem info peatselt meie ( MEISTRI veebipoes.) veebilehel ja sotsiaalmeedias.

16.03. – 25.03.2022 “Nõuded ja normid pottsepatöödel – ettevalmistus kutseeksamiks”

Registreerimine koolitusle on lõppenud seoses kohtade täitumisega!

Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 450 eurot (Koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel

16. märts – 18. märts 2022 9:00-16:30
23. märts – 25. märts 2022 9:00-16:30
Koolituse maht on 50 akadeemilist tundi
(48 auditoorset tundi + 2 tundi iseseisvat tööd)

Teemad:
Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2018)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel

Kõigile koolitusel täies mahus osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Koolitaja : Pottseppmeister, tase 5 Paul Pääso

 

08.12- 10.12.2021 Kehtna KHKs tulemas joonestusprogrammi SketchUp tasuta koolitus.

Info koolituse kohta leitav siit : https://www.kehtna.edu.ee/course/3d-sketch-up-algajatele/

 

19.01- 28.01.2022 Kehtna Kutsehariduskeskuses:

Ettevalmistus pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 ja pottsepp-meister tase 5 kutseeksmaiks. 19.01- 28.01.2022 Kehtna Kutsehariduskeskus.

Info koolituse kohta leitav siit:  https://www.kehtna.edu.ee/course/ettevalmistus-pottsepp-sell-tase-3-pottsepp-tase-4-ja-pottsepp-meister-tase-5-kutseeksamiks/