Koolitused

NB! MUUTUSID KOOLITUSE KUUPÄEVAD!

Kütteseadmete baasarvutused ja tuleohutusnõuded

08.05-17.05.2024

Kütteseadmete baasarvutused ja tuleohutusnõuded” 08.05. – 17.05.2024.

Koolituse sihtgrupiks on pottsepp-sell, tase 3 ja pottsepp, tase 4 kutse taotlejad ja taastõendajad.
Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 500 eurot (koos käibemaksuga). 
Ühe mooduli hinnaks on 300 eurot (koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel

Moodul II Küttesüsteemide baasarvutused 
08. mai – 10. mai 2024 kell 9:00-16:30
Mahus 28 tundi (24 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd)
Teemad: 
Küttesüsteemide tüübid
EVS-EN 15544 standardi kohased kolde ja lõõristiku arvutused
Pliitide kolde ja lõõristiku arvutused (sh ÖKO+ pliidid)
Soome ahjude tüübid ning arvutused vastavalt standardile RIL 251-2015 
Pottsepatööde planeerimine
Tootja vastustusega seadmete paigaldusel tehtavad arvutused.
 
Moodul I Tuleohutusnõuded
15. mai – 17. mai 2024 kell 9:00-16:30 
Mahus 28 tundi (24 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd)
Teemad: 
Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Tuleohutuse seadus – Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded
Ehitusseadustik – Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel 
Kaetude tööde aktide vormistamine.

Õpiväljundid: 
 
Koolituse läbinu 
– tunneb ja järgib tööohutuse nõudeid pottsepatööde teostamisel;
– tunneb ja järgib pottsepatööde teostamist reguleerivat seadusandlust; 
– tunneb pottsepatööde teostamisel kehtivaid standardeid ja norme;
– oskab teostada salvestavate küttekollete arvutusi.

Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise kontroll.
Kõigile koolituse täies mahus läbinutele, sh iseseisva töö teostanutele, väljastatakse tunnistus. 

Koolitaja 
Paul Pääso – Pottseppmeister, tase 5, kutseõpetaja.
Mati Malm – Pottseppmeister-restauraator, tase 5; kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4, kutseõpetaja
Margo Lempu – Lõuna Päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo
 

Registreerimine koolitusele SIIT

 

 

Pottsepatööde kursus

180 ak.t eestikeelne.

Hind: 1200 eurot

Kursusele registreerimine

Lektorid:

Kristo Koppel. Korstnapühkija-meister tase 5, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Asukoht: Kopli 98, I korrus: ruum 165

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused: Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid; Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses; Sooritatud hindeline teooriaeksam; Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust.

Täpsem info ja registreemine leitav: SIIT

 

Kehtna Kutsehariduskeskuses koolitus!

Ettevalmistus pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 ja pottsepp-meister tase 5 kutseeksamiks

14. veebruar 2024 – 23. veebruar 2024

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK tunnistuse.

Sihtgrupid:
Pottsepatööde algkoolituse läbinud, kes soovivad taotleda pottsepa erinevate tasemete kutset.

Koolitaja:
Paul Pääso

Maht: 50 academic hours
Auditoorne töö: 48 academic hours
Iseseisev töö: 2 academic hours

Registreerimine algab: 11.12.2023
Registreerimine lõpeb: 09.02.2024

Täiendav info, registreerimine: https://kehtna.edu.ee/et/koolituste-kalender/ettevalmistus-pottsepp-sell-tase-3-pottsepp-tase-4-ja-pottsepp-meister-tase-5-kutseeksamiks-i-moodul

 

UUED KUUPÄEVAD! Kütteseadmete baasarvutused ja tuleohutusnõuded” 25.10. – 03.11.2023.

Registreerimine koolitusele: https://forms.gle/zq5uxgAR32Qcgke38

Koolituse sihtgrupiks on pottsepp-sell, tase 3 ja pottsepp, tase 4 kutse taotlejad ja taastõendajad.
Koolitus toimub Tähe 127 E Tartus
Koolituse hind: 500 eurot (koos käibemaksuga). 
Ühe mooduli hinnaks on 300 eurot (koos käibemaksuga)
Koolitus toimub järgmistel aegadel
 

Moodul I Küttesüsteemide baasarvutused

25. oktoober – 27. oktoober 2023 kell 9:00-16:30 
Mahus 28 tundi (24 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd)
Teemad: 
Küttesüsteemide tüübid
EVS-EN 15544 standardi kohased kolde ja lõõristiku arvutused
Pliitide kolde ja lõõristiku arvutused (sh ÖKO+ pliidid)
Soome ahjude tübid ning arvutused vastavalt standardile RIL 251-2015 
Pottsepatööde planeerimine
Tootja vastustusega seadmete paigaldusel tehtavad arvutused.
Moodul II Tuleohutusnõuded
01. november – 03. november 2023 kell 9:00-16:30
Mahus 28 tundi (24 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd)
Teemad: 
Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Tuleohutuse seadus – Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded
Ehitusseadustik – Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel 
Kaetude tööde aktide vormistamine.

Õpiväljundid: 

 
Koolituse läbinu 
– tunneb ja järgib tööohutuse nõudeid pottsepatööde teostamisel;
– tunneb ja järgib pottsepatööde teostamist reguleerivat seadusandlust; 
– tunneb pottsepatööde teostamisel kehtivaid standardeid ja norme;

– oskab teostada salvestavate küttekollete arvutusi.

Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise kontroll.

Kõigile koolituse täies mahus läbinutele, sh iseseisva töö teostanutele, väljastatakse tunnistus. 

Koolitaja 

Paul Pääso – Pottseppmeister, tase 5, kutseõpetaja.
Mati Malm – Pottseppmeister-restauraator, tase 5; kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4, kutseõpetaja
Margo Lempu – Lõuna Päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo

 

TULE ÕPPIMA!

Kui sind huvitab pottseppa väärikas elukutse või soovid omandada teadmisi kogenud õppejõudude käe all isikliku tahkeküttesüsteemi kaasajastamiseks, tule õppima Tartu Rakenduslikku Kolledžiisse pottsepa erialale. Registreerimine avatud kuni 24.08.2023.

Info leitav siit: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoco.ee%2Feriala%2Fpottsepp-sell-582%2F&data=05%7C01%7C%7C7bd20226767a4684410408db9a7d9ab1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638273636470741180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUGFpOelQdwr2%2BzNxbIuOsMRA5oKF%2F5LCnRgFUXj26M%3D&reserved=0

 

Kehtna Kutsehariduskeskus kutsub tasuta koolitusele 02.10.2023 – 03.10.2023 !

“Dokumentide vormistamine arvutis”

Eesmärk on anda osalejatele paremad ja terviklikumad arusaamad dokumentidega töötamisel. Võimalust täiendada teadmisi ja oskusi, mis aitab paremini püsida ja konkureerida tööturul.

Toimumise aeg: 02.10.2023 – 03.10.2023 

Koolitajad: Paul Pääso 

Korraldav asutus: Kehtna Kutsehariduskeskus 

Projektijuht: Külli Bachfeldt, koolitus@kehtna.edu.ee, tel: 5160541