Abiks teenuse tellimisel

Kümme lihtsat sammu, mis hõlbustavad kütteseadme ehituse planeerimisel, pottsepa valikul ja kindlustavad soovitud lõpptulemuse

1. Kutsetunnistus: Kontrolli, et teenuse pakkujal on kehtiv pottsepa kutsetunnistus link

2. Portfoolio: Tutvu pottsepa varasemate töödega. Kas tema portfoolio vastab Sinu ootustele?

3. Vajadused: Selgita koos meistriga, millist kütteseadet vajad. Kas tead ruumi soojavajadust? Kas planeerid abi- või põhikütet?

4. Sobivus korstnaga: Meister aitab kindlaks teha, kas planeeritav kütteseade sobib olemasoleva korstnaga. Vajadusel soovitab sobiliku korstna

5. Põlemisõhu vajadus: NB! Kaasaegsed energiasäästlikud majad võivad vajada tahkekütte toimimiseks täiendavat põlemisõhku.

6. Ehitusluba: Küttesüsteemi ehitus on ehitustegevus, mis vajab kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega. Kütteseadme ja korstna asukoht peavad olema märgitud ehitusprojektil. Sellele vastavalt saab pottsepp koostada küttesüsteemi eskiisi ehk lihtsa joonise. Kirjalikku nõusolekut kohalikult omavalitsuselt peab küsima ehitise omanik, seda pottsepp teha ei saa.

7. Hinnapakkumine: Küsi pottsepalt kirjalik hinnapakkumine.

8. Töövõtuleping: Kindlasti sõlmi töö tegijaga leping, kus on kirjas mõlema poole kohustused. Lepingu lisas peab kindlasti olema ehitatava kütteseadme eskiisjoonis, et vältida hilisemaid pretensioone. Siis on “pilt ees” milles kokku lepiti.

9. Dokumentatsioon: Ehitatud või paigaldatud kütteseadmele peab pottsepp väljastama dokumentatsiooni ehk ahjupassi ja kasutusjuhendi.

10. Garantii: Pottsepp annab ehitatud kütteseadmele vähemalt 2 aastase garantii.

Pottsepad piirkondade kaupa

Liina Tuhvel

Liina Tuhvel

Ida-Virumaa Lõuna-Eesti
Pottseppmeister-restauraator, tase 4.
Mart Glasuur

Mart Glasuur

Ida-Virumaa Kogu Eesti
Pottseppmeister-restauraator, tase 5.
Peeter Kellu

Peeter Kellu

Harjumaa Lõuna-Eesti
Pottseppmeister-restauraator, tase 5.
Mart Saunamaa

Mart Saunamaa

Ida-Virumaa
Pottsepp, tase 4.
Ants Pottsepp

Ants Pottsepp

Kogu Eesti Tartu
Pottseppmeister-restauraator, tase 5.